#S1

Karkonosko-Izerski Klaster Turystyczny

Koordynator:
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego KARR S.A.

ul. 1-go Maja 27
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 75 27 500
fax 75 75 22 794
e-mail: kontakt@kikt.com.pl
www.kikt.com.pl

#S2
#S3
#S4
#S5
#S6

Designed by:

dot-com.pl

Dolny_Slask_logotyp_s.jpg 150x55 4kB

 Projekt „Rozwój przedsiębiorczości w Sudeckim Obszarze Strategicznej Interwencji przez utworzenie Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego” jest finansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego