#S1

CZŁONKOWIE KLASTRA

Członkami KIKT mogą być osoby fizyczne i prawne - przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, instytucje publiczne i inne podmioty zainteresowane rozwojem gospodarki turystycznej na obszarze działania Klastra.

Warunkiem przystąpienia do Klastra jest:

  • podpisanie deklaracji członkowskiej,
  • akceptacja treści Porozumienia powołującego Klaster oraz obowiązujących zasad funkcjonowania Klastra,
  • akceptacja deklaracji członkowskiej przez Radę Klastra.

Członek może wystąpić z Klastra w dowolnym czasie. Wystąpienie jest skuteczne z chwilą złożenia oświadczenia o wystąpieniu Koordynatorowi Klastra, pod warunkiem uregulowania swoich obowiązków wobec Klastra. W przypadku istnienia obowiązków, wystąpienie następuje z datą zakończenia realizacji tych obowiązków.

Członkami założycielami Klastra są:

Pozostali członkowie:

#S2
#S3
#S4
#S5
#S6

Designed by:

dot-com.pl

Dolny_Slask_logotyp_s.jpg 150x55 4kB

 Projekt „Rozwój przedsiębiorczości w Sudeckim Obszarze Strategicznej Interwencji przez utworzenie Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego” jest finansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego